[หน้าแรก] [เข้าสู่ระบบ] [ผู้ดูแลระบบ]
 

เมนูหลัก
เข้าใช้งานระบบ MAC Authentication
+ หน้าหลัก
+ ลงทะเบียนอุปกรณ์
+ การใช้งาน
+ ประเมินความพึงพอใจ
   
+ ดาวน์โหลดโปรแกรมดู
MAC ADDRESS
   
   
   
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
 
  หมายเหตุ สำหรับการเข้าสู่ระบบ

บุคลากร

         ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของระบบพิสูจน์ตัวต้นการใช้งานอินเทอร์เน็ต
นักศึกษา
         ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของระบบบริการการศึกษา(MIS)
 
   


งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทร. 073-299679-99 ต่อ 22200